Irlanda 2 Euro 2016 Numismatica Hero

Irlanda 2 Euro 2015 Numismatica Hero

Irlanda 2 Euro 2012 Numismatica Hero

Irlanda 2 Euro 2009 Numismatica Hero

Irlanda 2 Euro 2007 Numismatica Hero

Irlanda 50 Cent Numismatica Hero

Irlanda 20 Cent Numismatica Hero

Irlanda 10 Cent Numismatica Hero

Irlanda 5 Cent Numismatica Hero

Irlanda 2 Euro Numismatica Hero