Àustria

Disseny de les Monedes Austríaques

Àustria va decidir encunyar una sèrie completa de monedes amb motius florals, arquitectònics i personatges famosos de la seva història. Els dissenys van ser escollits per una comissió nacional i es van sotmetre a l’aprovació pública mitjançant sondejos d’opinió. L’autor dels dissenys és l’artista austríac Josef Kaiser.