Disseny de les monedes Vaticanes

  • Hi ha quatre series de monedes de la Ciutat del Vaticà en circulació.

  
1€
10¢
20¢
50¢
  
2€
  • JOAN PAU II – La primera sèrie, que reprodueix l’efígie de Sa Santedat el Papa Joan Pau II, es va emetre entre el 2002 i el 2005.

  
1€
10¢
20¢
50¢
  
2€
  • SEDE VACANTE – La segona sèrie, emesa al juny del 2005, mostra l’escut d’armes del Cardenal Camarlengo, Cap d’Estat interí de la Ciutat del Vaticà, superposat sobre l’emblema de la Càmera Apostòlica al centre de la moneda. La llegenda «SEDE VACANTE» i l’any d’emissió, expressat en números romans («MMV»), formen una semicircumferència sobre la part superior del disseny. Entre l’escut d’armes i l’any d’emissió figura la marca de la Fàbrica de la Moneda («R»). L’inicial i el cognom del dissenyador («D. LONGO») apareixen a l’extrem inferior esquerra de la part central. Les inicials del gravador respectiu figuren a la dreta a l’extrem inferior de la part central: «MAC inc» (a les monedes d’1 i 20 cèntims); «LDS inc» (a les de 2 i 50 cèntims); «ELF inc» (a les de 5 cèntims i d’1 euro); «MCC inc» (a les de 10 cèntims i de 2 euros). A la part superior de la corona circular apareixen dotze estrelles disposades a una semicircumferència, i a la part inferior, l’inscripció «CITTÀ DEL VATICANO» forma una semicircumferència.

  
1€
10¢
20¢
50¢
  
2€
  • BENEDICTE XVI – La tercera sèrie, emesa a abril del 2006, mostra l’efígie de Sa Santedat el Papa Benedicte XVI i la llegenda «CITTÀ DEL VATICANO». A la dreta de la imatge apareix el any d’encunyació, 2006, i la marca de la Fàbrica de la Moneda («R»). A l’esquerra, figuren les inicials del dissenyador («D. L.»).

  
1€
10¢
20¢
50¢
  
2€
  • FRANCESC I – La quarta sèrie, emesa al 2014.

Emissions Commemoratives de 2€

2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010

2011

2012

2013 (SV)
2013
2014
 
[widget id=»text-7″]
© Imatges i Textos Originals: BCE, Numismática Española, Colnect

https://www.instagram.com/isaac_hero/

http://spotify.com/ishero