Disseny de les monedes Eslovenes1€
10¢ 20¢ 50¢     2€
  • Una cigonya adorna la moneda d’ 1 cèntim.
  • A la moneda de 2 cèntims pot veure’e la pedra d’entronització del Sobirà.
  • A la moneda de 5 cèntims apareix un sembrador.
  • La moneda de 10 cèntims representa el projecte no realitzat de l’edifici del Parlamento eslovè de l’arquitecte Jože Plečnik.
  • A la moneda de 20 cèntims figuren dos cavallo lipizzans.
  • El motiu de la moneda de 50 cèntims es el mont Triglav.
  • A la moneda d’1€ apareix Primož Trubar, autor del primer llibre imprès en llengua eslovena.
  • La moneda de 2€ reprodueix el perfil del poeta France Prešeren envoltat por la llegenda ‘S L O V E N I J A’ que figura en el canto.

Emissions Commemoratives de 2€

2007 (TdR) 2008 2009 (UEM) 2010 2011 2012 (10è)
2013 2014  
[widget id=»text-7″]
© Imatges i Textos Originals: BCE, Numismática Española, Colnect