Disseny de les Monedes Finlandeses

Finlàndia va triar tres dissenys basats en motius similars als empleats en les monedes nacionals.